Amazon en Anthropic slaan de handen ineen

Door: Jaap

29 september 2023

Nieuws

Amazon heeft besloten om maximaal $4 miljard te investeren in Anthropic, een bedrijf gespecialiseerd in AI-veiligheid en maker van Claude 2. Claude 2 is een tegenhanger van ChatGPT en Google Bard en is momenteel nog niet in Nederland te gebruiken. De samenwerking streeft naar de ontwikkeling van betrouwbare foundation-modellen in de industrie.

Kern van de samenwerking

Amazon Web Services (AWS) wordt de primaire cloudprovider voor Anthropic, wat betekent dat de laatste toegang zal hebben tot geavanceerde compute-infrastructuren van AWS. Dit omvat de technologieën AWS Trainium en Inferentia, die essentieel zijn voor modeltraining en -implementatie. Het doel hier is om gezamenlijk toekomstige technologieën te ontwikkelen en een breder publiek toegang te geven tot geavanceerde en veilige AI via AWS.

Uitbreiding van Amazon Bedrock

Er wordt ook meer ondersteuning geboden voor Amazon Bedrock, gericht op het tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar Claude. Dit maakt het voor bedrijven mogelijk om Claude’s prestaties veilig te optimaliseren door middel van secure model customization en fine-tuning.

Veiligheid in AI

Beide bedrijven, Amazon en Anthropic, zetten zich in voor veilige en verantwoorde AI-ontwikkeling. Ze zijn actief betrokken bij diverse organisaties en initiatieven die zich richten op de bevordering van veilige en verantwoorde AI-ontwikkeling en -implementatie, aldus Amazon en Anthropic

Bedrijfsstructuur en toekomstvisie

Amazon zal een minderheidsbelang in Anthropic verkrijgen, terwijl Anthropic zijn autonomie behoudt met de Long Term Benefit Trust als leidende entiteit. Er is een gezamenlijke ambitie om veilige AI-cloudtechnologieën wereldwijd te leveren.

Gemengde reacties

Verschillende platforms reageren gemengd op het nieuws. Zo wordt de samenwerking gezien als een kans om de ontwikkeling van AI te versnellen en naar een nieuw, hoger niveau te tillen.

Tegelijk worden er wel vragen gesteld over de transparantie of het gebrek eraan. Daarnaast worden de ontwikkelingen geclusterd bij een paar techreuzen die zo veel invloed hebben op de ontwikkelingen van AI.