Wetgeving AI: Amerikaanse richtlijnen vs. Europese AI-wetgeving

Door: Jaap

06 november 2023

Nieuws
President Biden ondertekende recent een uitvoerend bevel om de ontwikkelingen op gebied van AI in goede banen te leiden. Geen wet, maar een richtlijn. Terwijl Europa actief werkt aan wetgeving voor dezelfde omntwikkelingen. Ik vroeg ChatGPT met me mee te denken en een artikel te schrijven:

In een wereld waarin kunstmatige intelligentie (AI) de grenzen van innovatie verlegt, heeft President Biden recentelijk een uitvoerend bevel ondertekend dat de richting van het Amerikaanse AI-beleid uitzet. Dit bevel, hoewel geen wet, is een significante stap die de toon zet voor hoe de VS AI wil benaderen. Maar hoe verhoudt dit zich tot de bestaande Europese wetgeving op het gebied van AI?

In Europa is de AI-wetgeving voornamelijk gericht op de ethische en privacy-gerelateerde aspecten, met strikte regels voor transparantie en verantwoordelijkheid. Deze aanpak is geworteld in de waarde die de Europese Unie (EU) hecht aan de rechten van de individu, een concept dat ook sterk naar voren komt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Amerikaanse aanpak, zoals uiteengezet in het uitvoerend bevel van Biden, lijkt meer te focussen op het faciliteren van innovatie en het waarborgen van de nationale veiligheid. Hoewel het bevel ook aandacht besteedt aan privacy en burgerlijke vrijheden, is de nadruk duidelijk anders dan in Europa. Het legt de nadruk op het concurrentievermogen van Amerika op de wereldmarkt en de integratie van AI in verschillende sectoren van de samenleving en de economie.

De vraag die dit oproept, is hoe bedrijven die zowel in de VS als in Europa actief zijn, omgaan met deze verschillende benaderingen. Kunnen de Amerikaanse en Europese regelgevende kaders naast elkaar bestaan, of zullen ze leiden tot een complex web van compliance-uitdagingen? Dit is een kwestie die niet alleen invloed heeft op de bedrijfsstrategieƫn, maar ook op de toekomstige vorm van globale AI-standaarden.

Het uitvoerend bevel van Biden en de Europese AI-wetgeving zijn beiden voorbeelden van hoe verschillende maatschappijen met de opkomst van AI omgaan. Terwijl de VS een meer gefocuste benadering kiest die de industrie vooruit moet helpen, kiest Europa voor een pad dat individuele rechten voorop stelt. De interactie tussen deze twee systemen zal bepalend zijn voor de wereldwijde toekomst van AI-governance.